Zowel baas als personeel mag in hoger beroep

Vanaf 2015 gaan de eerste veranderingen omtrent de ontslagregeling van start; een ruime meerderheid van de Eerste Kamer stemde 10 juni in met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van minister Asscher. Deze wet houdt onder andere in dat flexwerkers eerder een vast contract moeten krijgen, dat proeftijd bij een tijdelijk contract verboden wordt en dat er een transitievergoeding verbonden is aan ontslag. Bovendien zal vanaf 2016 de WW-betaling vanuit de overheid langzaamaan teruggebracht worden van 38 naar 24 maanden.

Sneller, eerlijker, eenvoudiger en goedkoper

Het uitgangspunt van de ontslagregeling is dat regels voor iedereen eenduidiger worden. Zo kan een werkgever op het moment kiezen via welke route hij zijn werknemer ontslaat: via uitkeringscentrum UWV of via de kantonrechter. Met de WWZ komt hier in juli 2015 verandering in. Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan door bedrijfseconomische redenen of omdat de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, moet de werkgever naar het UWV. Als de werkgever wil ontslaan doordat de werknemer niet functioneert, moet dit nu verplicht via de kantonrechter.

Hoger-beroep (1)

In beroep gaan

Volgens Hans Hubregtse, deskundige bij vakbond FNV, zijn de nieuwe regels en verweermogelijkheden duidelijk en eenduidig. Hierdoor worden zaken voor een ondernemingsraad, die zich bezighoudt met het controleren van een onderneming volgens de wet, minder ingewikkeld. Maar een belangrijke verandering voor zowel werkgevers als werknemers is bovendien dat zij bij (gewenst) ontslag zelf in hoger beroep kunnen gaan tegen de uitspraak. Hierbij kan de hulp van een goede advocaat ingeroepen worden, wat aan te raden is maar niet verplicht. Voor een werknemer kan de werkgever of (gesubsidieerde) rechtsbijstand kan de advocaat vergoeden, of de advocaat kan betaald worden met het resultaat van de succesvolle rechtsprocedure.

Uiteindelijk zullen voor alle bedrijven, klein en groot, dezelfde ontslagregels gelden. Veel Kamerfracties zijn echter bang dat de regels er door de economische crisis voor zullen zorgen dat flexwerkers nog sneller ontslagen worden, en de transitiekosten voor kleine bedrijven te hoog worden. Ook de professionele voetbalclubs in Nederland vrezen voor de regeling, omdat deze de concurrentiepositie van Nederland op voetbalgebied om zeep helpt.

WWz seminar