Welke bestuurslagen kent Nederland?

bestuurslagenVolgens de Nederlandse Grondwet kent Nederland drie bestuurslagen.

  1. Het Rijk
  2. De provincies
  3. De Gemeenten

In de praktijk zijn het er echter veel meer. Zo heeft een inwoner uit Rotterdam te maken met wel zeven bestuurslagen:

  1. De deelgemeente
  2. De gemeenteraad
  3. De regio
  4. De provincie
  5. Het waterschap
  6. Het Rijk
  7. Europa

Nederland is een voorbeeld van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dat betekent dat de landelijke overheid een aantal taken heeft belegd bij de bestuurlijke lagen daaronder. Maar het betekent dat de nadruk wel ligt op de landelijke overheid. De macht van de gemeenten en provincies en andere lagen is ondergeschikt aan de macht van de landelijke overheid.

Er gaan veel stemmen op om de bestaande bestuurslagen op te schop te nemen, zo ook in dit essay van politicoloog Menno van der Land.