Hoe schrijf je een wetsvoorstel?

zelf_schrijvenMocht je op het idee komen een wetsvoorstel te schrijven omdat je vindt dat er een nieuwe wet tot stand moet komen, dan moet je je aan bepaalde richtlijnen houden. Uiteraard is het verstandig deze klus samen met deskundige ambtenaren en fractiemedewerkers te klaren.

Elementen wetsvoorstel

  • Een koninklijke boodschap, inclusief preambule. In de preambule wordt het achterliggende doel van de wet geschetst.
  • Een aantal artikelen. Om het overzichtelijk te maken, kun je deze indelen in hoofdstukken.
  • Omschrijf duidelijk de titel van de wet en de procedure voor het inwerkingtreden van de wet.

Stappenplan schrijven wetsvoorstel

  1. Eerst doe je vooronderzoek. Weet je zeker dat de wet die je wilt niet al bestaat? Hier kun je het nazoeken.
  2. Bedenk een titel voor de nieuwe wet. Dat moet altijd beginnen met ‘Wet’, bijvoorbeeld ‘Wet Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs’.
  3. In de Koninklijke Boodschap kun je de redenen aangeven waarom jouw wetsvoorstel aangenomen moet worden. Elke wet moet minstens 1 preambule hebben, maar meer is aan te raden.
  4. Nu kun je de wetstekst echt gaan schrijven. Het taalgebruik moet zo formeel mogelijk zijn. De richtlijnen voor modern schrijven zijn nog niet tot de politiek doorgedrongen.
  5. Het laatste artikel van je wet zijn de overgangs- en slotbepalingen. Hierin schrijf je onder andere wanneer de wet in werking treedt