Europese Grondwet

De Europese Grondwet was een voorstel uit 2004 voor een verdrag tussen alle lidstaten van de Europese Unie. Het doel was dat de Grondwet op 1 november 2006 van kracht zou worden na de officiële bekrachtiging van alle lidstaten. De lidstaten hielden er verschillende procedures op na om de stem van hun burgers te horen, dat was opvallend. In Nederland en Frankrijk werd een referendum gehouden waarvan de uitkomst ‘nee’ was. De Europese Grondwet is er daarom tot nog toe dan ook nog niet van gekomen. In 2007 is er een ander verdrag voor in de plaats gekomen, het Verdrag van Lissabon, op 13 december van dat jaar getekend door alle Europese leiders.

Inhoud Europese Grondwet
De insteek was dat in de Europese Grondwet alle verdragen vanaf het begin van de Europese Unie zouden worden samengevoegd in één document. In deze Grondwet zouden naast de bevoegdheden van alle Europese Instellingen, ook de rechten van Europese burgers worden vastgelegd. Dat is de reden dat het een Grondwet wordt genoemd. In de Nederlandse Grondwet vind je in het eerste artikel alle grondrechten van Nederlandse burgers.

Waarom werd er tégen een Europese Grondwet gestemd?

050601_referendumuitslagOp 1 juni 2005 werd in Nederland het Referendum over de Europese Grondwet gehouden. Er was veel om te doen en de opkomst wat behoorlijk hoog met 62,8%. Het grootste deel van de stemmers gaf ‘nee’ aan, 61,6%. Uit opinieonderzoek bleek dat deze tegenstem te wijten was aan het gebrek aan informatie en de late start van de campagne. Mensen stemden ook tegen uit kritiek tegen de Nederlandse regering. Daarnaast was men bang voor het verlies van nationale soevereiniteit en schuwden Nederlandse burgers de hoge kosten van de EU.

Het verdrag van Lissabon in plaats van een Europese Grondwet

bordje_leegetenOp 21 en 22 juni 2007 heeft de EU-top besloten dat de Europese Grondwet voorlopig van de baan is. In december van datzelfde jaar werd er een nieuw verdrag gesloten dat voor de Europese Grondwet in de plaats is gekomen: het Verdrag van Lissabon. De inhoud komt voor een groot deel overeen met de Europese Grondwet. Maar de artikelen die het meeste kritiek kregen, zijn gewijzigd. Nederland hoeft bijvoorbeeld minder te betalen dan eerst. Ook is besloten dat er geen Europese minister voor Buitenlandse Zaken komt en is de Handvest van de Grondrechten uit het document verwijderd.