De nieuwste Nederlandse Wetten

nederlandse wettenIn 2013 zijn er weer een hele reeks nieuwe wetten in werking getreden. Een greep uit de nieuwste wetten.

  • De Invoering van de Nationale Politie. Dit jaar zijn alle 25 regiokorpsen en het Korps Landelijke Politie opgegaan in 1 landelijk korps.
  • De invoering van de Regeling van het ‘one tier’ of monistisch bestuursmodel. Ondernemingen krijgen hiermee de kans hun organisatie op een andere manier te organiseren.
  • De gerechtelijke kaart is herzien. Het aantal arrondissementen is teruggebracht tot 10 en het aantal ressorten tot 4. Verschillende rechtbanken en gerechtshoven fuseren, waardoor er grotere eenheden ontstaan.
  • De vernieuwde Wet op de notarisambt verandert veel voor het notariaat. Het toezicht wordt bijvoorbeeld versterkt en kandidaten voor de benoeming tot notaris worden getoetst op hun persoonlijke geschiktheid.
  • Met ingang van 1 januari 2013 worden alle taken van de brandweer door de veiligheidsregio uitgevoerd. Daarnaast worden alle taken op het gebied van de fysieke veiligheid gebundeld in 1 organisatie: het Instituut Fysieke Veiligheid.

De Rijksoverheid heeft een app ontwikkeld waarmee je van alle nieuwe regels en wetten op de hoogte blijft.