De bekendste grondrechten

grondrechtenDe Grondrechten van Nederlandse burgers zijn de rechten die elk mens toekomt die zich op Nederlands grondgebied bevindt. Iedere Nederlandse burger zou deze grondrechten moeten kennen. De meest bekende zijn:

De vrijheid het individu
De meeste rechten in de Grondwet hebben betrekking op de vrijheid van het individu. Daarbij gaat het om:

  • Geestelijke vrijheid.

Denk aan vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. De Grondwet schrijft ook briefgeheim voor (recht op privacy) en de vrijheid van onderwijs.

  • Fysieke vrijheid.

Bij fysieke vrijheid gaat het om het recht om te gaan en te staan waar je wil. Je kunt er alleen in beperkt worden in geval van bijvoorbeeld het voorkomen van een besmettelijke ziekte.

Het recht op gelijkheid van het individu
Iedereen is voor de wet gelijk en de Nederlandse wet en de overheid moeten bescherming bieden om dit waar te maken. Discriminatie is in Nederland niet toegestaan op grond van:

  • Politieke gezindheid
  • Godsdienst of levensovertuiging
  • Ras (huidskleur)
  • Geslacht
  • Of welke grond dan ook
  • Sociale grondrechten (recht op juist overheidshandelen)

Sociale Grondrechten
In de Sociale Grondrechten is vastgelegd dat de overheid voorzieningen moet bieden ter bevordering van de ontplooiing van de Nederlandse burger. Het zijn opdrachten aan de overheid. Denk aan voldoende werkgelegenheid, het zorgdragen voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming van het leefmilieu.

Een helder filmpje gemaakt door SchoolTV over Sociale Grondrechten.